Επηρεάζει η χρήση κάνναβης την ανδρική γονιμότητα;

Η συστηματική χρήση κάνναβης έχει συνδεθεί με σημαντικές αλλαγές στην ποιότητα του σπέρματος, στα επίπεδα των αναπαραγωγικών ορμονών, καθώς και στην σεξουαλική δραστηριότητα και επιθυμία.

Πώς επηρεάζει η χρήση κάνναβης την ανδρική γονιμότητα;;

Η αυξανόμενη χρήση φαρμακευτικής ή ευφορικής κάνναβης είναι αδιαμφισβήτητη τα τελευταία χρόνια ως αποτέλεσμα της αποποινικοποίησης της σε πολλές χώρες. Το 2018 και η Ελλάδα προχώρησε σε νομιμοποίηση της φαρμακευτικής κάνναβης. Έρευνες δείχνουν πως οι πιο διαδεδομένοι χρήστες μαριχουάνας είναι άνδρες και μάλιστα αναπαραγωγικής ηλικίας και για το λόγο αυτό έχει μεγάλο ενδιαφέρον η παρακολούθηση της επίδρασής της στην ανδρική γονιμότητα. Τα αποτελέσματα πολλών μελετών δείχνουν ότι η κάνναβη έχει αρνητικές επιπτώσεις σε πολλά επίπεδα της ανδρικής γονιμότητας.

Συνολικά, η συστηματική χρήση κάνναβης έχει συνδεθεί με αλλαγές στις σπερματολογικές παραμέτρους, στα επίπεδα των αναπαραγωγικών ορμονών, καθώς και στην σεξουαλική δραστηριότητα και επιθυμία. Οι κανναβινοειδείς υποδοχείς της κύριας δραστικής ουσίας της κάνναβης (Δ9-τετραϋδροκανναβινόλη, THC) εντοπίζονται όχι μόνο στον εγκέφαλο αλλά και στο σπέρμα, γεγονός που της επιτρέπει να επηρεάσει την σπερματική λειτουργία.

Σπερματολογικές Παράμετροι
Έρευνες σε ζώα αλλά και στον άνθρωπο δείχνουν πως η χρήση κάνναβης συνδέεται με:

  • μείωση του αριθμού και της συγκέντρωσης των σπερματοζωαρίων

  • αλλοιώσεις στη μορφολογία

  • μείωση της δραστηριότητας των μιτοχονδρίων των σπερματοζωαρίων με αποτέλεσμα να μειώνεται σημαντικά και η κινητικότητα

  • επιβλαβή επίδραση στη ζωτικότητα των σπερματοζωαρίων

  • ενώ υπάρχουν και ενδείξεις για αύξηση των αριθμητικών χρωμοσωμικών ανωμαλιών και της κατάτμησης του DNA των σπερματοζωαρίων.

Αξίζει να σημειωθεί , πως ο συνδυασμός της μαριχουάνας με άλλες ναρκωτικές ουσίες οδηγεί σε ακόμη πιο δραματικά αποτελέσματα στην ποιότητα του σπέρματος.

Γονιμοποιητική Ικανότητα

Πιθανότατα αρνητική φαίνεται να είναι η επίδραση της κάνναβης και στη γονιμοποιητική ικανότητα του σπέρματος. Η αυξημένη συγκέντρωση της THC στο σπερματικό υγρό, η οποία πιθανότατα παραμένει και μέσα στη γυναικεία γεννητική οδό, αποτρέπει την ενεργοποίηση και ενδυνάμωση των σπερματοζωαρίων, εμποδίζει την ακροσωμική αντίδραση και τελικά δυσχεραίνει τη διάτρηση και γονιμοποίηση του ωαρίου.

Αναπαραγωγικές Ορμόνες

Υπάρχουν ενδείξεις πως η χρήση κάνναβης διαταράσσει τα επίπεδα των αναπαραγωγικών ορμονών, που είναι άμεσα συνδεδεμένες με τη διαδικασία της σπερματογένεσης. Τα μέχρι τώρα δεδομένα δείχνουν πως η FSH (θυλακιοτρόπος ορμόνη) ενδεχομένως δεν επηρεάζεται εκτός από την περίπτωση χρόνιας και έντονης χρήσης, η LH (ωχρινοτρόπος ορμόνη) μειώνεται σημαντικά, ενώ για την Τεστοστερόνη υπάρχουν πολλά και αντικρουόμενα αποτελέσματα με κάποιες ενδείξεις για πιθανή αύξησή της σε χρήστες κάνναβης.

Σεξουαλική λειτουργία

Αν και η χρήση κάνναβης έχει συνδεθεί από τα αρχαία χρόνια με αφροδισιακή δράση, πρόσφατες έρευνες σε ζώα δείχνουν πως οδηγεί σε σύντομη μόνο αύξηση της λίμπιντο ενώ συνολικά μειώνει την ικανότητα επίτευξης στύσης επηρεάζοντας εν τέλη την σεξουαλική δραστηριότητα.

Μέγεθος Όρχεων

Δεδομένα που βασίζονται μόνο σε μελέτες ζώων μέχρι στιγμής, δίνουν σαφείς ενδείξεις ατροφίας των όρχεων μετά από παρατεταμένη και τακτική χρήση κάνναβης. Αυτό πιθανότατα οφείλεται σε άμεση βλάβη των σπερματοφόρων σωληναρίων μέσω δημιουργίας οξειδωτικού στρες, και ίσως είναι μέχρι ένα βαθμό αναστρέψιμη ύστερα από κάποιο χρονικό διάστημα αποχής από χρήση.

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε πως τα μέχρι στιγμής δεδομένα, φανερώνουν σημαντική συσχέτιση της χρήσης κάνναβης με αρνητικές επιπτώσεις στην ανδρική γονιμότητα. Ωστόσο, απαιτούνται ακόμη μελλοντικές μελέτες σε μεγάλα δείγματα ανθρώπων προκειμένου να επιβεβαιωθούν οι μέχρι στιγμής ενδείξεις και να αποκτήσουμε καλύτερη κατανόηση του φαινομένου. Επιπλέον, πρέπει να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο επηρεάζεται ο άνθρωπος, και κυρίως η ποσότητα αλλά και η διάρκεια έκθεσης σε κάνναβη, που προκαλούν αλλαγές ισοδύναμες με εκείνες που παρατηρήθηκαν στα ζώα.

Μέχρι να διευκρινιστεί με ακρίβεια η επίδραση της κάνναβης στην ανδρική γονιμότητα, το ιστορικό χρήσης του εξεταζόμενου πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη κατά την αξιολόγηση της σπερματικής του ποιότητας, ενώ μπορεί να υποδεικνύει τη διενέργεια επιπλέον ελέγχων των λειτουργικών παραμέτρων του σπέρματος (κατάτμηση DNA, οξειδωτικό στρες). Τέλος, οι πιθανές επιπλοκές της κάνναβης πρέπει να αξιολογούνται εν όψη της ιατρικής χρήσης της από άνδρες σε αναπαραγωγική ηλικία.

Μοιραστείτε το

Βρείτε άμεσα αυτό που αναζητάτε