Σπερματοδιάγραμμα

με βάση την νέα έκδοση του εγχειριδίου του Π.Ο.Υ.

Το σπερματοδιάγραμμα στο εργαστήριο μας

Η συμβατική ανάλυση σπέρματος αποτελεί τον πρωταρχικό γνώμονα, που θα καθορίσει αν υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω διερεύνηση των ευρημάτων και παρέχει στον κλινικό ιατρό την εμπεριστατωμένη πληροφόρηση πάνω στην οποία θα βασιστεί η θεραπευτική προσέγγιση του υπογόνιμου άντρα.

Το σπερματοδιάγραμμα και όλες οι εργαστηριακές αναλύσεις του σπέρματος, απλές και εξειδικευμένες, διενεργούνται σύμφωνα με τις διεθνώς παραδεκτές αρχές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ) και άλλων προβεβλημένων κέντρων εργαστηριακών ερευνών του εξωτερικού (π.χ. αυστηρά κριτήρια αξιολόγησης μορφολογίας κατά Tygerberg). Στο εργαστηριο μας ολο το φασμα των εξετασεων διενεργειται πλεον με βαση τις οδηγιες της νεας εκδοσης του εγχειριδιου του Π.Ο.Υ (6η εκδοση).

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές των διεθνώς αναγνωρισμένων φορέων (Π.Ο.Υ., ESHRE-SIGA), που ακολουθεί το Εργαστήριο, η σωστή διενέργεια της εργαστηριακής εξέτασης του σπέρματος πραγματοποιείται με μικροσκοπική παρατήρηση από έμπειρους, καλά εκπαιδευμένους επιστήμονες, χωρίς τη μεσολάβηση αυτόματων αναλυτών. Η χρήση αυτόματων αναλυτών για το σπερματοδιάγραμμα δεν επιτυγχάνει την ορθή εξέταση και αξιολόγηση των παραμέτρων του σπέρματος. Τα τεχνολογικά τους συστήματα δεν μπορούν να αντιληφθούν με ακρίβεια τη φύση του σπερματικού δείγματος όπως το έμπειρο ανθρώπινο μάτι κατά τη μικροσκοπική παρατήρηση. 

Το Εργαστήριο Σπερματολογίας Γ. Λυμπερόπουλου διέπεται από τις αρχές ποιοτικού ελέγχου του ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ (15189:2012) και έγκριτων διεθνών φορέων, όπως του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ανθρώπινης Αναπαραγωγής και Εμβρυολογίας (ESHRE). Συμμετέχει σε σύστημα Εξωτερικού Ποιοτικού Ελέγχου υπό την αιγίδα του Ανδρολογικού Εργαστηρίου του Πανεπιστημίου Karolinska Σουηδίας.

Τα στελέχη του Εργαστηρίου είναι πάντα πρόθυμα να παράσχουν την βέλτιστη δυνατότητα εξυπηρέτησης σε κάθε άνδρα που αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υπογονιμότητας. Κάθε περιστατικό αντιμετωπίζεται ως εξατομικευμένη περίπτωση, με ιδιαίτερη βαρύτητα στις διαγνωστικές του ανάγκες. Σε όλα τα στάδια της επίσκεψης, από τον καθορισμό του ραντεβού εως την παραλαβή των αποτελεσμάτων, βρίσκονται δίπλα στον εξεταζόμενο, έτοιμοι να συζητήσουν διεξοδικά μαζί του κάθε ιδιαιτερότητα, απορία ή απαίτησή του.

Στο πλαίσιο των διαγνωστικών υπηρεσιών του, διενεργεί τις ακόλουθες εργαστηριακές αναλύσεις σπέρματος:

Εργαστηριακές Αναλύσεις

H συμβατική ανάλυση σπέρματος περιλαμβάνει :

 • Φυσικά χαρακτηριστικά (όψη, χροιά, ρευστοποίηση, ιξώδες, pH)
 • Ποσοτικά στοιχεία (όγκος σπέρματος, συγκέντρωση και ολικός αριθμός σπερματοζωαρίων)
 • Κινητικότητα σπερματοζωαρίων σε 4 κατηγορίες (ταχεία προωθητική, νωθρή προωθητική, επιτόπια, ακινησία)
 • Ζωτικότητα σπερματοζωαρίων
 • Καταγραφή μικροσκοπικών ευρημάτων (στρογγυλά κύτταρα, επιθηλιακά κύτταρα, ερυθρά, βακτήρια)
 • Εξέταση ταυτοποίησης στρογγυλών κυττάρων (ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΑΣΗΣ-ENDTZ TEST)

Η εκσπερμάτιση περιλαμβάνει, εκτός από σπερματοζωάρια, και άλλα κύτταρα κάποια από τα οποία μπορεί να έχουν κλινική σημασία. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει επιθηλιακά κύτταρα, καθώς επίσης λευκοκύτταρα και ανώριμα γαμετικά κύτταρα, τα οποία ονομάζονται «στρογγυλά κύτταρα». Τα κύτταρα αυτά μπορούν να ταυτοποιηθούν.

Ανοσολογία σπέρματος(συγκολήσεις- MAR – test IgG)

Αξιολόγηση μορφολογίας σπέρματος – Δείκτης τερατοζωοσπερμίας

 • Η αξιολόγηση πραγματοποιείται με μικροσκοπική παρατήρηση 400 τουλάχιστον σπερματοζωαρίων σε μονιμοποιημένα παρασκευάσματα, κεχρωσμένα με χρώση Παπανικολάου. Καταγράφεται ξεχωριστά η παρουσία τυχόν μεμονωμένων μορφολογικών ανωμαλιών ενός ή περισσοτέρων τμημάτων του σπερματοζωαρίου (κεφαλής, ενδιαμέσου τμήματος, ουράς ή κυτταροπλασματικών υπολειμμάτων), οι οποίες σηματοδοτούν ενδείξεις συγκεκριμένων παθολογικών διαταραχών.
 • Ο Δείκτης Τερατοζωοσπερμίας (TeratoZoospermia Index, TZI) αναφέρεται στο μέσο ορό μορφολογικών ανωμαλιών ανά σπερματοζωάριο

Η μορφολογική αξιολόγηση των σπερματοζωαρίων και ο δείκτης τερατοζωοσπερμίας αποτελούν σημαντική ένδειξη της γονιμοποιητικής ικανότητας του σπέρματος in vitro καθώς και της φυσιολογικής γονιμότητας in vivo.

Περιλαμβάνει :

 • Τη συμβατική ανάλυση σπέρματος
 • Φυσικά χαρακτηριστικά (όψη, χροιά, ρευστοποίηση, ιξώδες, pH)
 • Ποσοτικά στοιχεία (όγκος σπέρματος, συγκέντρωση και ολικός αριθμός σπερματοζωαρίων)
 • Κινητικότητα σπερματοζωαρίων σε 4 κατηγορίες (ταχεία προωθητική, νωθρή προωθητική, επιτόπια, ακινησία)
 • Ζωτικότητα σπερματοζωαρίων
 • Καταγραφή μικροσκοπικών ευρημάτων (στρογγυλά κύτταρα, επιθηλιακά κύτταρα, ερυθρά, βακτήρια)
 • Εξέταση ταυτοποίησης στρογγυλών κυττάρων (ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΑΣΗΣ-ENDTZ TEST)
 • Η εκσπερμάτιση περιλαμβάνει, εκτός από σπερματοζωάρια, και άλλα κύτταρα κάποια από τα οποία μπορεί να έχουν κλινική σημασία. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει επιθηλιακά κύτταρα, καθώς επίσης λευκοκύτταρα και ανώριμα γαμετικά κύτταρα, τα οποία ονομάζονται «στρογγυλά κύτταρα». Τα κύτταρα αυτά μπορούν να ταυτοποιηθούν.
 • Ανοσολογία σπέρματος (συγκολλήσεις- MAR – test IgG)
 • Αξιολόγηση μορφολογίας σπέρματος – Δείκτης τερατοζωοσπερμίας

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται με μικροσκοπική παρατήρηση 400 τουλάχιστον σπερματοζωαρίων σε μονιμοποιημένα παρασκευάσματα, κεχρωσμένα με χρώση Παπανικολάου. Καταγράφεται ξεχωριστά η παρουσία τυχόν μεμονωμένων μορφολογικών ανωμαλιών ενός ή περισσοτέρων τμημάτων του σπερματοζωαρίου (κεφαλής, ενδιαμέσου τμήματος, ουράς ή κυτταροπλασματικών υπολειμμάτων), οι οποίες σηματοδοτούν ενδείξεις συγκεκριμένων παθολογικών διαταραχών.

Ο Δείκτης Τερατοζωοσπερμίας (TeratoZoospermia Index, TZI) αναφέρεται στο μέσο ορό μορφολογικών ανωμαλιών ανά σπερματοζωάριο.

Η μορφολογική αξιολόγηση των σπερματοζωαρίων και ο δείκτης τερατοζωοσπερμίας αποτελούν σημαντική ένδειξη της γονιμοποιητικής ικανότητας του σπέρματος in vitro καθώς και της φυσιολογικής γονιμότητας in vivo.

 

 • Δοκιμαστική απομόνωση των καλύτερων σπερματοζωαρίων (Τεστ καθαρισμού/ενεργοποιήσης σπέρματος)

Η ενεργοποίηση του σπέρματος έχει ως στόχο την απομόνωση των σπερματοζωαρίων απο το σπερματικό υγρό που περιλαμβάνει επιπλέον λευκοκύτταρα, επιθηλιακά κύτταρα, ακίνητα/μορφολογικώς ανώμαλα/ανώριμα σπερματοζωάρια και μικροοργανισμούς, με τελικό σκοπό την απόκτηση ενός πληθυσμού σπερματοζωαρίων που να είναι στο μέγιστο δυνατό ποσοστό τους  ζωντανά, με προωθητική κίνηση και φυσιολογική μορφολογία.

 Η ενεργοποίηση σπέρματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως διαγνωστικό εργαλείο απο τον κλινικό γιατρό ώστε  να εκτιμηθεί η απόδοση του δείγματος μετά την ενεργοποίησή του και να μπορέσει να αποφασίσει για την καταλληλότητα του δείγματος για φυσιολογική σύλληψη,για σπερματέγχυση ή να αποφανθεί κατά πόσο αυτό είναι κατάλληλο μόνο για χρήση στο πλαίσιο εξωσωματικής γονιμοποίησης.

 • Μελέτη της μακροβιότητάς τους εντός καλλιεργητικού υλικού για ένα ή περισσότερα 24ωρα.

Η μακροβιότητα περιγράφει την διάρκεια διατήρησης της κινητικότητας των σπερματοζωαρίων στην πάροδο του χρόνου. Η ανάλυση in vitro της σπερματικής μακροβιότητας μπορεί να παράσχει πληροφορίες που αφορούν στην δυνητική γονιμοποιητική ικανότητα του σπέρματος και να βοηθήσει στον συντονισμό της σεξουαλικής επαφής με την ωωορηξία.

Περιλαμβάνει :

 • Καλλιέργεια αερόβιος
 • Καλλιέργεια αναερόβιος
 • Ταυτοποίηση μικροβίων & Αντιβιόγραμμα
 • Βιοχημικός έλεγχος μυκοπλάσματος (Mycoplasma/Ureplasma)
 • Ανοσοενζυμικός έλεγχος ανίχνευσης χλαμυδίων (Chlamydia)
 • Μοριακός έλεγχος λοιμώξεων αναπαραγωγικού συστήματος (PCR)

Περιλαμβάνει:

 • Στα σπερματοζωάρια
  • Ακροσίνη
 • Στο σπερματικό πλάσμα
  • Έλεγχος προστάτη: όξινος φωσφατάση, κιτρικό οξύ, ψευδάργυρος
  • Έλεγχος επιδιδυμίδας: α-γλυκοσιδάση, καρνιτίνη
  • Έλεγχος σπερματοδόχων κύστεων: φρουκτόζη

Βρείτε άμεσα αυτό που αναζητάτε