Πακέτα Εξετάσεων

ΑΠΛΟ ΣΠΕΡΜΑΤΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

• Συμβατική ανάλυση σπέρματος (σπερματοδιάγραμμα)
• Μελέτη Μορφολογίας σπεματοζωαρίων
• Ζωτικότητα σπέρματος
• Διαχωρισμός στρογγυλών κυττάρων
• MAR TEST IgG

ΠΛΗΡΕΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

• Συμβατική ανάλυση σπέρματος (σπερματοδιάγραμμα)
• Μελέτη μορφολογίας σπερματοζωαρίων
• Απομόνωση καλής ποιότητας σπερματοζωαρίων (τεστ καθαρισμού σπέρματος)
• Μακροβιότητα σπέρματος
• Ζωτικότητα σπέρματος
• Διαχωρισμός στρογγυλών κυττάρων
• MAR TEST IgG

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ

• Καλλιέργεια αερόβιος
• Καλλιέργεια αναερόβιος
• Ταυτοποίηση μικροβίων & Αντιβιόγραμμα
• Βιοχημικός έλεγχος μυκοπλάσματος (Mycoplasma/Ureplasma)
• Ανοσοενζυμικός Έλεγχος ανίχνευσης χλαμυδίων (Chlamydia)
• Μοριακός έλεγχος λοιμώξεων αναπαραγωγικού συστήματος (PCR)

ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΠΕΡΜΑΤΟΖΩΑΡΙΩΝ

• Έλεγχος κατάτμησης DNA σπερματοζωαρίων (SCD)
• Εξέταση συμπύκνωσης πυρηνικής χρωματίνης σπερματοζωαρίων (χρώση ανιλίνης)
• Μέτρηση οξειδοαναγωγικού δυναμικού (SORP)
• Έλεγχος πρόσδεσης σε πολυμερή υαλουρονικού οξέως (HBA)

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ

• Συμβατική ανάλυση σπέρματος (σπερματοδιάγραμμα)
• Μελέτη μορφολογίας σπερματοζωαρίων.
• Απομόνωση καλής ποιότητας σπερματοζωαρίων (τεστ καθαρισμού σπέρματος)
• Μακροβιότητα σπέρματος.
• Ζωτικότητα σπέρματος.
• Διαχωρισμός στρογγυλών κυττάρων.
• MAR TEST IgG
• Καλλιέργεια σπέρματος.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΩΝ ΤΕΚΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

• Συμβατική ανάλυση σπέρματος (σπερματοδιάγραμμα)
• Μορφομετρική ανάλυση σπερματοζωαρίων
• Απομόνωση καλής ποιότητας σπέρματοζωαρίων (Τεστ καθαρισμού σπέρματος)
• Μελέτη μακροβιότητας σπερματοζωαρίων εντός καλλιεργητικού υλικού
• Έλεγχος κατάτμησης DNA σπερματοζωαρίων (SCD)
• Εξέταση συμπύκνωσης πυρηνικής χρωματίνης σπερματοζωαρίων (ΧΡΩΣΗ ΑΝΙΛΙΝΗΣ)
• Μέτρηση οξειδοαναγωγικού δυναμικού (SORP)
• Έλεγχος μεμβρανικής ακεραιότητας (HOS TEST)

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΘ ΕΞΙΝ ΑΠΟΒΟΛΩΝ

• Συμβατική ανάλυση σπέρματος (σπερματοδιάγραμμα)
• Μορφομετρική ανάλυση σπερματοζωαρίων
• Απομόνωση καλής ποιότητας σπέρματοζωαρίων (Τεστ καθαρισμού σπέρματος)
• Μελέτη μακροβιότητας σπερματοζωαρίων εντός καλλιεργητικού υλικού
• Έλεγχος κατάτμησης DNA σπερματοζωαρίων (SCD)
• Εξέταση συμπύκνωσης πυρηνικής χρωματίνης σπερματοζωαρίων (ΧΡΩΣΗ ΑΝΙΛΙΝΗΣ)
• Μέτρηση οξειδοαναγωγικού δυναμικού (SORP)
• Έλεγχος λοιμώξεων αναπαραγωγικού συστήματος

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΥΠΟΣΠΕΡΜΙΑΣ/ΑΖΩΟΣΠΕΡΜΙΑΣ/ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣ ΕΚΣΠΕΡΜΑΤΙΣΗΣ

• Έλεγχος ανεύρεσης σπερματοζωαρίων κατόπιν φυγοκέντρησης στο σπερματικό υγρό
• Διαχωρισμός στρογγυλών κυττάρων
• Έλεγχος ιζήματος ούρων
• Βιοχημικός έλεγχος σπερματικού υγρού
• Τεστ διαχωρισμού αποφρακτικής / μη αποφρακτικής αζωοσπερμίας (ECM1)

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΙΡΣΟΚΗΛΗΣ

• Συμβατική ανάλυση σπέρματος (σπερματοδιάγραμμα)
• Μελέτη Μορφολογίας σπεματοζωαρίων
• Ζωτικότητα σπέρματος
• Διαχωρισμός στρογγυλών κυττάρων
• MAR TEST IgG
• Καλλιέργεια σπέρματος

ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ

• Φρουκτόζη
• Όξινος φωσφατάση
• Καρνιτίνη
• α-γλυκοσιδάση
• Ψευδάργυρος
• Μαγνήσιο
• Ακροσίνη
• Κιτρικό οξύ

ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΖΩΑΡΙΩΝ

• Μορφολογία σπέρματος κατά Tygerberg
• Δείκτης τερατοζωοσπερμίας
• Δείκτης ακροσωμικής ακεραιότητας σπερματοζωαρίων

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΙΣΠΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ

• MAR TEST IgG
• Ανίχνευση αντισπερματικών αντισωμάτων με ανοσοσφαιρίδια IgG
• Ανίχνευση αντισπερματικών αντισωμάτων με ανοσοσφαιρίδια IgA

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΑΚΡΟΒΙΟΤΗΤΑΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΖΩΑΡΙΩΝ

• Έλεγχος απομόνωσης καλής ποιότητας σπερματοζωαρίων
• Παρακολούθηση μακροβιότητας εντός καλλιεργητικού υλικού

Βρείτε άμεσα αυτό που αναζητάτε