Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας

Το Εργαστήριο Σπερματολογίας, ως πρότυπη μονάδα εργαστηριακής διάγνωσης των προβλημάτων του ανδρικού σπέρματος, διέπεται από τις αρχές ενός διεθνώς αναγνωρισμένου αυστηρού Συστήματος Ποιότητας, που περιλαμβάνουν:

  • Την υιοθέτηση της τυποποιημένης εφαρμογής διεθνώς αποδεκτών μεθοδολογιών και κριτηρίων
  • Την συστηματική συμμετοχή του επιστημονικού προσωπικού σε εκπαιδευτικά προγράμματα κατάρτισης για την απόκτηση τεχνογνωσίας υψηλού επιπέδου
  • Την ενσωμάτωση στην εργαστηριακή πρακτική προγραμμάτων εσωτερικού και εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας, με στόχο τη βελτιστοποίηση της ακρίβειας και επαναληψιμότητας των αποτελεσμάτων

Η οργάνωση των παρεχομένων υπηρεσιών, καθώς και ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των υποστηρικτικών ενεργειών της λειτουργίας του Εργαστηρίου, παρέχει στους εξεταζομένους και στους θεράποντες ιατρούς, ασφάλεια και υψηλή ποιότητα σε όλο το φάσμα των διαδικασιών που διενεργεί το Εργαστήριο.

Το Εργαστήριο Σπερματολογίας Γ. Λυμπερόπουλος στο πλαίσιο εναρμόνισης των εργαστηριακών του αναλύσεων με τις προδιαγραφές διεθνώς αναγνωρισμένων εργαστηρίων (Karolinska University – Σουηδία & Cleveland Clinic – Η.Π.Α.), συμμετέχει στο πρόγραμμα Εξωτερικού Ποιοτικού Ελέγχου και Διασφάλισης Ποιότητας, το οποίο ελέγχεται από το Ανδρολογικό Εργαστήριο του Karolinska University Hospital, υπό την αιγίδα της ESHRE – SIGA (European Society of Human Reproduction – Special Interest Group in Andrology).

Ειδικότερα για την εξέταση της Μορφολογίας Σπέρματος, το Εργαστήριο αποτελεί μέλος προγράμματοςΕξωτερικού Ποιοτικού Ελέγχου υπό την επίβλεψη των Kruger και Franken (Tygerberg – South Africa).

Επιπλέον Τα εργαστηριακά στελέχη συμμετέχουν σε προγράμματα διαρκούς επιμόρφωσης, με στόχο την βελτίωση των δεξιοτήτων τους και τον αρτιότερο συντονισμό τους στο πλαίσιο της ομαδικής συνεργασίας.

Μέσω ενός αυστηρού προγράμματος Εσωτερικού Ποιοτικού Ελέγχου και Διασφάλισης Ποιότητας, επιτυγχάνεται η στατιστική σύγκλιση μεταξύ των μετρήσεων των εργαστηριακών επιστημόνων. Οι διαδικασίες διεκπεραιώνονται με τον ίδιο τρόπο και με την ίδια ακρίβεια από όλους ανεξαιρέτως τους εργαστηριακούς συνεργάτες.

Βρείτε άμεσα αυτό που αναζητάτε